രത്‌നേഷ് രാമന്‍ സാന്‍ പാബ്ലോ പോലീസ് ചീഫ്

കാലിഫോര്‍ണിയ: പിറ്റ്സ്ബര്‍ഗ് പോലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വര്‍ഷമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇന്റോ-അമേരിക്കന്‍ രത്നേഷ് രാമനെ(ഞമവേിലവെ ഞമാമി) സാന്‍ പാബ്ലൊ പോലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ചീഫായി നിയമിച്ചുവെന്ന് സിറ്റി മാനേജര്‍ മാറ്റ് റോഡ്രിഗസ് അറിയിച്ചു. 1948

Read more