മാറാനാഥാ വാര്‍ഷിക കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ഡാളസ്സില്‍ ജൂലായ് 16 മുതല്‍ –

ബാര്‍ച്ച് സ്പ്രിംഗ്സ് (ഡാളസ്സ്): മാറാനാഥ ഫുള്‍ ഗോസ്പല്‍ ചര്‍ച്ച്സിന്റെ ജനറല്‍ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ ജൂലായ് 16 മുതല്‍ 23 വരെ ബാള്‍ച്ച് സ്പ്രിംഗ് ബ്രൂട്ടന്‍ റോഡിലുള്ള മാറാനാഥ ചര്‍ച്ചില്‍ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. റവ ഡോ

Read more