ഹ്യൂസ്റ്റനില്‍ ഉയരുന്നത് വിലാപമാണ്-ആയിരങ്ങളുടെ വിലാപം– ലാന

ഹ്യൂസ്റ്റനിലെ പ്രളയത്തില്‍ ദുരിതിക്കുന്നവരുടെ വേദനയില്‍ ലാന ചേരുന്നു. തോരാതെ പെയ്യുന്ന പേമാരിയും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റും ഒരു പ്രദേശത്തെയാകെ തകര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ഫലപ്രദമായ മുന്‍കരുതലുകളും ജാഗ്രതയോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുപോലും ദുരിതത്തിന്റെ തീവ്രത കുറക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രകൃതിയുടെ

Read more