തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഈ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നതിനു കാരണം ശ്രുതിയല്ല:ഗൗതമി

കമല്‍ഹാസനുമായി വേര്‍പിരിയാന്‍ കാരണം ശ്രുതി ഹാസനുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു ഗൗതമി. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഈ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നതിനു കാരണം ശ്രുതിയല്ല. രണ്ട് പേര്‍ ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കുന്നു.

Read more