പനി പ്രതിരോധത്തിനായി ടാസ്ക്  ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് കെ.എം.മാണി

കോട്ടയം: ലക്ഷകണക്കിനാളുകൾ പനി ബാധിതരാവുകയും നിരവധി പേർ പനി ബാധിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പനി  പ്രതിരോധത്തിനായി എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും  ആരോഗ്യ- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുകൾ സംയുക്ത ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് കെ.എം.മാണി.

Read more