മണ്ണിനെ പ്രണയിച്ചവൻ മരുഭൂമിയിൽ നാടിനെ പുനർസൃഷ്ടിച്ചു.

ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കൃഷിയെ പ്രണയിച്ച ദിലിപിനു കമ്പനി വളപ്പിൽ തുളസി നട്ട് പച്ചപ്പ് കണ്ട് ആരും കാണാത്ത പിന്നാമ്പുറത്ത് കൂടുതൽ ചെടികൾ നട്ടു നനച്ചു. വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പൈപ്പ് പോയ സ്ഥലം അന്വഷിച്ച്

Read more