അന്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധം; പാൽപ്പായസ വിതരണം തടഞ്ഞു

ആലപ്പുഴ: അന്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസ വിതരണം ഭക്തർ തടഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിലെ പതക്കം മോഷ്ടിച്ചവരെ പിടികൂടാത്തതിലാണ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. പിടിച്ചെടുത്ത പാൽപ്പായസം ഭക്തർ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *