കശാപ്പ് നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മേഘാലയയിൽ ബിജെപി നേതാവ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നു രാജിവച്ചു.

ഷില്ലോംഗ്: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ കശാപ്പ് നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മേഘാലയയിൽ ബിജെപി നേതാവ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നു രാജിവച്ചു. ഗരോഹിൽസിൽ നിന്നുള്ള നേതാവ് ബച്ചു മരാക്കാസാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. ബീഫ് വിഷയത്തിൽ രാജിവയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബിജെപി നേതാവാണ് ബച്ചു.

ബിജെപി തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെയും പാരന്പര്യത്തെയും അപമാനിക്കുകയാണ്. ബീഫ് വിഷയത്തിൽ ബിജെപി ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ വ്രണപ്പെടുത്തി. ഹിന്ദുത്വ അജൻഡ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ബച്ചു പറഞ്ഞു.

നാല് ദിവസം മുന്പ് വെസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ബെർണാർഡ് മറാക് സമാന വിഷയം ഉയർത്തി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയിരുന്നു.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *