നിയന്ത്രണരേഖയിലെ സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ കരസേന മേധാവി സന്ദർശിച്ചു.

ജമ്മു: ജമ്മു കാഷ്മീർ അതിർത്തിയിലെ സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ കരസേന മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് സന്ദർശിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അദ്ദേഹം മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത്. സുരക്ഷാ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുതിർന്ന സൈനികരുമായി വിലയിരുത്തി.

നിയന്ത്രണരേഖയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സൈനികരെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും നേരിടാൻ സൈന്യം തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *