വയനാട്ടിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഹർത്താൽ

 

വയനാട്: വയനാട്ടിൽ വ്യാഴാഴ്ച യുഡിഎഫ് ഹർത്താൽ. നിലമ്പൂർ- നഞ്ചൻകോട് റെയിൽപാതയോടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *