പരിശോധന കർശനമാക്കിയതോടെ വാളയാർ ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര.

പാലക്കാട്: പരിശോധന കർശനമാക്കിയതോടെ വാളയാർ ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര. രണ്ട് ദിവസമായി ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ വാഹനങ്ങളുടെ തിരിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പരിശോധനകൾക്കായി ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം വാഹനങ്ങൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നു.

സൂക്ഷ്മ പരിശോധകൾ വേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടാണ് താമസം നേരിടുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. വിജിലൻസ് നടപടിയെ തുർന്നാണ് ഇതെന്നും വിശദീകരണം. വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധന വൈകുന്നതിനെ തുടർന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് യോഗം.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിസഹകരണംമൂലമാണ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ താമസമുണ്ടാകുന്നതെന്നും ഡ്രൈവർമാർ ആരോപിച്ചു.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *