സൂര്യ ടിവി കേരളത്തിലെ ഓഫീസുകള്‍ അടച്ചു പൂട്ടാനൊരുങ്ങുന്നു

കേരളത്തിലെ ട്രേയ്ഡ് യൂണിയന്‍ സംസ്കാരം മൂലം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താലാണു കമ്ബനി സൂര്യ ടിവിയുടെ കേരളത്തിലെ ഓഫീസുകള്‍ അടച്ചു പൂട്ടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നു പറയുന്നു. കരുണാനിധിയുടെ ബന്ധു കലാനിധി മാരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണു ചാനല്‍ ഉള്ളത്. സൂര്യയുടെ ആസ്ഥനം തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നു കൊച്ചിയിലേയ്ക്കു മാറ്റിയതോടെ ട്രേയ്ഡ് യൂണിയന്‍ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുകയായിരുന്നു.

സൂര്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായിരുന്നു. ഇതുമൂലമാണു ഓഫിസ് കൊച്ചിയിലേയ്ക്കു സ്ഥലം മാറ്റിയപ്പോള്‍ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത്. ചെന്നൈയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റി അവിടെ നിന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആണ് ചാനൽ ശ്രമിക്കുന്നത് . എന്നാൽ ഇതിൽ നിയമ തടസം വന്നേക്കാം

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *