പ്ലസ് വണ്‍ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി , വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ww.Keralaresults.nic.in, www.dhsekerala. gov.in, www.vhse.kerala.gov.in എന്നീ സൈറ്റുകളില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *