സ്വർണ വിലയിൽ വർധന.

കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ വർധന. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. 21,840 രൂപയാണ് പവന്‍റെ വില. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,730 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 80 രൂപ താഴ്ന്ന ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില കൂടിയത്.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *