സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്

കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായി. പവ് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,680 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,710 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പവന്‍റെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *