സ്വര്‍ണവില പവന് 80 രൂപ വീണ്ടും കൂടി

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവില പവന് 80 രൂപ വീണ്ടും കൂടി. 21,360 രൂപയാണ് പവന്റെ വില. 2760 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്. മൂന്ന് ദിവസമായി തുടര്‍ച്ചയായി പവന് 80 രൂപ വീതമാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് ഏഴിന് 21,200 രൂപയായിരുന്നു പവന്റെ വില. എട്ടിന് 21,280 രൂപയുമായി.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *