ജനിച്ച മാസം പറയൂ, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പറയാം, !!

പലയാളുകളും ജാതകങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ജ്യോതിഷൻറെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ച സമയവും മാസവും കണക്കാക്കി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ചും ഭാവിയെ കുറിച്ചും പ്രവചിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ ആളുകളെയും കുറിച്ച്

Read more

മാർജ്ജാരനായി മാറിയ മറുത (കഥ ) by Ajeesh Mathew Karukayil

  ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്നത് എന്തിനെയെന്നു ഫിലിപ്പിനോടു ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊന്നാലോചിക്കാതെ അവൻ പറയുന്ന ഉത്തരം പൂച്ചകൾ എന്നാവും കാരണം പൂച്ച കടിച്ചാൽ പ്രാന്തു വരുമെന്ന് ഫിലിപ്പിന്റെ അച്ഛമ്മ അവനെ പറഞ്ഞു പേടിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു .

Read more

സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഇന്നും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നം – ജസ്റ്റീസ് (റിട്ടയേർഡ്) ഡി.ശ്രിദേവി

സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഇന്നും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നം. ജസ്റ്റീസ്(റിട്ടയേർഡ്) ഡി.ശ്രിദേവി ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശു മുതൽ മരണം വരെ സ്ത്രീകള്അനുഭവിക്കുന്ന വേദനചില്ലറയല്ല. സ്ത്രീകളുടെ ദുരവസ്ഥ മനസിലാക്കി ഭരണഘടനയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കി.തല്‍ഫലമായിട്ടാണ് തൊഴില്‍

Read more