ജനങ്ങളെ പിഴിയാൻ എസ്ബിഐ: ഓരോ എടിഎം ഇടപാടിനും 25 രൂപ

 

ന്യൂഡൽഹി: എസ്ബിഐ സൗജന്യ എടിഎം സർവീസ് നിർത്തലാക്കുന്നു. ഇനി മുതൽ ഓരോ എടിഎം ഇടപാടുകൾക്കും 25 രൂപ ഈടാക്കാൻ എസ്ബിഐ തീരുമാനിച്ചു. മൂഷിഞ്ഞ നോട്ട് മാറുന്നതിനും സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കും. പുതിയ നിരക്ക് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

20 മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 5000 രൂപവരെ മാത്രമേ സൗജന്യമായി മാറാനാകൂ. ഇതിനു മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഒരു നോട്ടിന് രണ്ടു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 5000 രൂപയ്ക്ക് അഞ്ചു രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ചാർജ്. ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്‍റുമാർ തമ്മിലുള്ള പണം കൈമാറുന്നതിനും പിൻവലിക്കുന്നതിനും സർവീസ് ചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തും.

ഇക്കാര്യം എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും സർക്കുലർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മൊട്രോ നഗരങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഇടപാടുകളും നോണ്‍ മെട്രോയിൽ അഞ്ച് ഇടപാടുകളും സൗജന്യമായിരുന്നു.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *