സർവീസ് ചാർജ്: ഉത്തരവ് എസ്ബിഐ ഉടൻ പിൻവലിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി: എടിഎം സർവീസുകൾക്ക് ചാർജ് ഈ‌ടാക്കാനുള്ള സർക്കുലർ എസ്ബിഐ ഉടൻ പിൻവലിക്കും. എസ്ബിഐ ബഡ്ഡി ഉപഭോക്താക്കൾക്കു വേണ്ടി ഇറക്കിയ ഉത്തരവായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് എസ്ബിഐയുടെ വിശദീകരണം. എസ്ബിഐയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ വാലറ്റാണ് എസ്ബിഐ ബഡ്ഡി.

ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഓരോ എടിഎം ഇടപാടുകൾക്കും 25 രൂപ ഈടാക്കാനായിരുന്നു എസ്ബിഐ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. മൂഷിഞ്ഞ നോട്ട് മാറുന്നതിനും സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കാനും എസ്ബിഐ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *